Alles nieuw

‘Ze vouwde haar handen en sloot haar ogen. Ik vouwde mijn handen ook. Mijn moeders hoofd ging een beetje op en neer, alsof ze haar blik zoekend over een papier liet gaan. Ik vroeg me af wat ze bad. Misschien herhaalde ze het gebed dat mijn vader aan tafel altijd deed. Niet omdat we het verdiend hebben, maar uit genade, Heer.’

Zijn fysiek aftakelende en dementerende moeder dwingt de hoofdpersoon zijn eigen geestelijk logboek op te stellen. Het wordt een verhaal van onthechting en afscheid nemen. Niet alleen van zijn moeder, maar ook van zijn geboorteplek en de God van zijn jeugd. Met pijn in het hart.

verschenen | juni 2012
uitgeverij | Kok, Utrecht
omslag | Joost Verhaak

Alles nieuw in geschreven media

Gedwongen om beter te kijken
De Brug
25-05-2012 (opent in nieuwe tab)
De shuffle van het geheugen
De Telegraaf
27-07-2012 (opent in nieuwe tab)
‘Wy wurde âld siik, en gean dea’
Leeuwarder Courant 
01-09-2012 (opent in nieuwe tab)

Alles nieuw | single

Alles nieuw op Spotify
Alles nieuw op iTunes

Alles nieuw | playlist

Ieder hoofdstuk in de roman heeft een lied als titel.
Voor zover dezen op Spotify te vinden zijn, staan ze in de Alles nieuw-playlist op Spotify.
luisteren