halloijburg.nl

In 2012 begonnen Michel Vogler en Jabik de Vries aan het bouwen van Hallo IJburg. In de loop van de tijd groeide de functionaliteit, volgens een organisch model.

Inmiddels vormt het ook het basismodel voor het platform dat de co├Ârporatie Gebiedonline biedt aan rond 50 netwerkorganisaties door het hele land.